Corona-krisen har betydet at mange virksomheder har haft deres medarbejdere til at arbejde hjemmefra for at mindske spredning af corona-virussen.

Men en anden virus har spredt sig i stedet. og ikke har de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på plads.

Regeringens Center for Cybersikkerhed har i lyset af udviklingen udarbejdet en trusselsvurdering, hvori de konkluderer at ”Cybertruslen mod myndigheder og virksomheder i Danmark er MEGET HØJ”.

”Da mange myndigheders og virksomheders netværk er under pres fra det ændrede brugsmønster i form af mange nye hjemmearbejdspladser, og tilgængeligheden af systemerne prioriteres højt, vil der være situationer hvor sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger ikke gennemføres rutinemæssigt. Det kan f.eks. dreje sig om system-og softwareopdateringer eller fravalg af VPN-forbindelse eller flerfaktorgodkendelse. Sammenholdt med et fokus fra hackere på at udnytte sundhedskrisen til at gennemføre cyberangreb vil risikoen for vellykkede hackerangreb i de situationer derfor være forøget.” – Center for Cybersikkerhed

Der findes forskellige måder at sikre sine medarbejderes hjemmearbejdsplads mod angreb. Itavis anbefaler en VDI – Virtual Desktop Infrastructure – som hjemmearbejdsplads, hvor skrivebordet ligger i skyen og derved altid er fuldt sikkerhedsopdateret. En VDI kan desuden tilgås 24/7, fra alle slags enheder, hvor end i verden dine medarbejdere måtte befinde sig. Logges der på uden for godkendte netværk, suppleres der selvfølgelig med multi-faktor godkendelse ved adgang.

Du kan læse mere om Itavis’ VDI-løsning her: https://itavis.dk/itavis24-vdi/

Du kan desuden se Center for Cybersikkerheds trusselsvurdering her: https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/Trusselsvurdering-Cybertruslen-gaelder-ogsaa-ved-hjemmearbejde.pdf