Nordic Tankers. ”De forstår vores forretning”.

Nordic Tankers valgte Control Cloud fra Itavis som outsourcingplatform efter en udbudsrunde. Valget skete på baggrund af pris, funktionalitet, forretningsforståelse og god kemi.

”Det går stærkt i shippingbranchen, og vi skal kunne rykke hurtigt,” forklarer it-chef Jørgen Liberg fra shippingvirksomheden Nordic Tankers. ”Derfor vurderer vi løbende, om vi har de rette samarbejdspartnere. I forbindelse med vores it-outsourcing satte vi derfor en udbudsrunde i gang for at finde det bedst mulige partnerskab.”

Otte outsourcingspecialister bød ind på opgaven. Efter en sortering var der tre tilbage, og i sidste ende faldt valget på Itavis, som med deres Control Cloud-platform kunne tilbyde det bedste match af driftssikkerhed, enkelhed og forretningsmæssig agilitet.

“Itavis mødte op med dygtige folk,
der beviste, at de forstod vores forretning.”

”Dertil kommer noget så udefinérbart som god kemi. Itavis mødte op med dygtige folk, der beviste, at de forstod vores forretning, og at deres løsning kunne leve op til vores krav. Det gav os en stor grad af tryghed, og den var der brug for, for den første opgave bestod i at migrere til den nye platform, og det påstod Itavis, at de kunne stå for uden at lukke systemet ned,” siger Jørgen Liberg.

Flytning uden kostbar nedetid. I sagens natur opererer et shippingfirma på tværs af alle grænser og tidszoner. Nordic Tankers er specialister i kemikaliefragt på verdenshavene, og der er ikke margen for hverken eksperimenter eller nedetid i baglandet. Derfor spidsede it-folkene i virksomheden ører, da Itavis tilbød at forestå flytningen af it-platformen til Control Cloud uden nedetid.

”Første projekt sammen med Itavis var flytningen, og den klarede de ’on the fly’ uden kostbar nedetid, og bagefter kunne vi egentlig bare lukke den gamle løsning ned,” oplyser it-chef Jørgen Liberg.

Det forløb kan Jakob Reichhardt, CTO hos Itavis, bekræfte: ”Flytningen fra én partner til en anden er mere end en generalprøve på samarbejdet, det er nærmest et projekt i sig selv. For mange virksomheder kan det – med god grund – virke helt uoverskueligt med nedetid, og derfor er det vigtigt for os at tilbyde flytning, mens alt er i drift.”

“Det er lige så enkelt som strøm,
der kommer ud af stikkontakten på væggen.”

Som at få strøm ud af væggen. Efter den vellykkede flytning af it-platformen hos Nordic Tankers er hele driften nu outsourcet til Itavis. Det gælder server, netværk, køling, strøm og alt det andet, der hører til it-infrastrukturen. Som it-chef Jørgen Liberg formulerer det: ”Det er lige så enkelt for os som at trække på den strøm, der kommer ud af stikkontakten på væggen.”

Itavis hoster efter flytningen 107 servere for Nordic Tankers ude i skyen og sørger for, at shippingvirksomheden altid har tilstrækkelige it-ressourcer til at varetage deres kerneforretning med en høj grad af driftssikkerhed og brugervenlighed. Itavis driver hele basislaget, så Nordic Tankers kan koncentrere sig om applikationslaget.

Jørgen Liberg: ”Det giver os præcis den fleksibilitet, som vi har efterspurgt. Vi kan frit skalere op og ned, og vi kan løbende optimere på vores løsning. Alt er med i vores aftale med Itavis, og vi kender derfor omkostningerne, der beregnes ud fra vores reelle forbrug af it-ressourcer.”

”Vi ser os selv som it-afdeling for Nordic Tankers, der opererer i baggrunden og får alting til at fungere så smidigt og omkostningsbevidst som muligt,” forklarer Allan Bendix, CEO hos Itavis. ”Det kan vi gøre i kraft af den fleksibilitet og agilitet, der er en grundlæggende del af vores Control Cloud-løsning kombineret med en række teknikere, der forstår kundens forretning til bunds.”

Sikkerhed og support 24/7. Det var en del af udbudsbetingelserne, at den nye outsourcingpartner for Nordic Tankers skulle kunne levere kompetent support 24 timer i døgnet. Der findes næppe mange brancher, der er så internationale som shipping, og derfor kan man ikke vente på, at en supportmedarbejder møder ind og åbner sin hotline på et givent tidspunkt.

”Service og support døgnet rundt er et must, for udgifterne kan løbe helt løbsk, hvis vi skal vente på, at tingene kører,” forklarer it-chefen hos Nordic Tankers. ”Vi kræver derfor ikke alene en ekstrem høj grad af driftssikkerhed, men også døgnbemandet support for det – utænkelige – tilfælde, at der alligevel sker noget.”

Itavis tilbyder 24 timers live-support, og det er en kompetent fagmand, man får i røret, så der er sikkerhed for, at der bliver taget hånd om problemerne. Sikkerhed er i det hele taget et punkt, der på alle andre måder bliver prioriteret højt i løsningen.

”Løsningen hoster vi i topmoderne og topsikrede datacentre, så de kritiske systemer hos en kunde som Nordic Tankers ikke er i fare,” oplyser Jakob Reichhardt fra Itavis. ”Den fysiske og virtuelle sikkerhed er stor, og systemet bliver spejlet til to forskellige centre. Vi er vores ansvar bevidst i den forbindelse, blandet andet fordi en virksomhed som Nordic Tankers også skal leve op til en lang række revisionskrav.”

“Vi har fået en løsning,
der er lige så fleksibel og dynamisk
som vores forretning.”


En værdiskabende løsning. Når it-chefen fra Nordic Tankers skal pege på, hvilken forretningsmæssig værdi virksomheden har fået ud af at vælge Control Cloud som outsourcingplatform, så nævner han de kendte fordele ved at outsource: at man bedre kan koncentrere sig om sin værdiskabende kerneforretning, at man kender sin omkostninger, og at man slipper for at allokere ressourcer til noget, der ikke genererer værdi og forretningsudvikling.

Men han peger også på andre ting.

”Vi har fået en løsning, der er lige så fleksibel og dynamisk som vores forretning, og den kan nemt skaleres i forhold til vores aktivitetsniveau,” siger Jørgen Liberg. ”Det betyder, at vi er mere fri til at tage forretningsmæssige initiativer uden at skulle tænke på, om vores it-ressourcer kan følge med. Det handler om agilitet.”

“Nu er vi mere fri til at tage
forretningsmæssige initiativer.”

”Det tilfører også værdi, at vi hos Itavis kan trække på en række motiverede og højt certificerede fagfolk, der kan hjælpe os med at optimere systemet, så det altid kan følge trop med vores planer, ligesom vi kan arbejde med nye tiltag med forvisningen om, at vi har et kompetent bagland. Vi planlægger for eksempel at udvikle en ny Disaster Recovery Plan, ligesom vi løbende vurderer, om det giver mening at outsource flere dele af it-infrastrukturen. Den handlefrihed repræsenterer en stor værdi for os,” slutter it-chef Jørgen Liberg fra Nordic Tankers.”