Itavis Control Cloud Rapportering. Nye sider af nyttig dokumentation.

Fra reaktiv til proaktiv. Hvis rapportering om infrastrukturens tilstand og performance sker fragmentarisk, utilstrækkeligt eller ikke dybt nok, kan resultaterne ikke bruges til meget. Det giver ikke et tilstrækkeligt opdateret, uddybende eller relevant indblik i tingenes tilstand, og bidrager derfor ikke i tilstrækkelig grad til beslutningsgrundlaget.

Risikoen er, at virksomhedens it-ansvarlige reagerer for langsomt på udfordringer og flaskehalse, som kunne være ”taget i opløbet”. Man handler – populært sagt – reaktivt i stedet for proaktivt, og det kan i længden koste både ressourcer og performance.

Hvor det tidligere var en møjsommelig opgave at trække rapporter, der kunne bruges proaktivt, er det heldigvis blevet nemmere i dag. Specielt hos Itavis.

Den enkle vej til overblik. Den mest omfattende og dog enkle vej til overblik og et styrket beslutningsgrundlag hedder Itavis Control Cloud Rapportering. Den muliggør en automatiseret rapportering af op til 45 områder, der kan trækkes efter behov eller efter en fastlagt rutine.

Rapporten viser status med enkel grafik og klare tal. På infrastrukturen som helhed, på de enkelte delområder og helt ned på hver enkelt enhed. Samtidig giver den overblik over status på licenser, patching, sikkerhedsrisici, antal tickets og meget, meget mere.

Til drift og management. Control Cloud Rapportering viser præcist, hvor ”skoen trykker”, og hvor det halter med performance. Med rapporten i hånden kan man sætte proaktivt ind, før problemerne udvikler sig og bliver dyre, og det er guld værd for effektiv drift af it-miljøet.

Samtidig tjener rapporteringen som dokumentation for, hvordan virksomhedens it-budget bliver brugt bedst og mest effektivt. Rapporteringen er et managementredskab, som lægger de aktuelle fakta på bordet, så man kan handle og disponere efter dem.

Kontakt os og hør mere. Ønsker du det bedst mulige beslutningsgrundlag for it-drift og -management? Er du træt af det møjsommelige arbejde med manuelt at hente de nødvendige data? Vil du have fakta serveret som enkel grafik og klare tal? Så skal vi holde et møde, hvor vi fortæller om perspektiverne ved at vælge Itavis Control Cloud Rapportering. Ring 70 26 28 27 eller book et møde her.