Itavis Control Cloud Helpdesk. En hjælp til øget produktivitet.

Pres på problemløserne. Opgaven går i stå, hvis der er it-problemer. Langt de fleste virksomheder, organisationer og myndigheder oplever stærkt begrænset produktivitet, hvis de tekniske udfordringer ikke bliver imødegået og løst inden for overskuelig tid.

Hvis den ene ”ticket” efter den anden hober sig op, så ingen til sidst kan overskue status, og hvornår problemerne er løst, breder irritationen sig, og ventetiden bliver lang. Det forstyrrer arbejdsglæden, den gode kundeservice og den nødvendige effektivitet i organisationen. Set i det lys er helpdesk-funktionen altafgørende for, om alle kan yde deres bedste, og hele it-miljøet kan fungere optimalt.

Den enkle vej til overblik. Itavis Control Cloud Helpdesk håndterer tickets effektivt, overskueligt og hurtigt. Med helpdesk-løsningen kan problemerne med det samme dirigeres hen til rette ansvarlige, så problemløsningen iværksættes målrettet og kompetent hver gang.

Ingen problemer bliver overset, og man kan løbende måle på status for sin helpdesk. Man bygger med andre ord hverken på gæt eller håb, men på konkrete tal på, hvordan helpdesk performer, og hvor hver enkelt ticket befinder sig henne i systemet.

Optimering af it-hjælpen. Takket være den enkle og aktuelle grafiske fremstilling af status er det nemt at optimere sin helpdesk efter behov, så it-ressourcerne udnyttes bedst muligt, og ventetiden kan minimeres. Det giver god mening at booste it-livsnerven på den måde.

Samtidig kan man indbygge rapportering og automatisk notifikation i systemet, så de relevante involverede får besked og bliver holdt orienteret. Og endelig kan man opbygge en videnbase over kendte udfordringer som brugerne selv kan varetage.

Itavis tilbyder også, at vi kan være servicedesk, ferieafløser eller lign., samt indgå i den daglige drift. Control Cloud kan automatisere prioritet 1 tickets, så de kun ligger i firmaets eget system i 1 time før de sendes til Itavis medarbejder for afhjælpning af problemet.

Kontakt os og hør mere. Er du i tvivl om, hvor vidt helpdesk kan performe endnu bedre? Kunne du tænke dig at reducere tiden for afhjælpning af tickets? Vil du udnytte dine videnressourcer endnu bedre og dermed styrke den gode service? Så skal du ringe på 70 26 28 27 eller booke et møde her og høre mere om Itavis Control Cloud Helpdesk. Vi ser frem til at høre fra dig.